Until my last breath

Until my last breath

ไม่ได้ไปร้านหนังสือมานานหลายวัน จนมีความรู้สึกว่าชีวิตแห้งแล้ง ขาดแรงบันดาลใจ เหมือนต้นไม้ไม่ได้รับการรดน้ำมาหลายวันเช่นกัน