แม่แจ่มที่ฉันรู้จัก

แม่แจ่มที่ฉันรู้จัก

แล้วล้อก็ได้ฤกษ์หมุนไปอำเภอแม่แจ่ม ตามที่ได้วางแผนเดินทางไว้ ด้วยการออกเดินทางสบายๆ ตอนสายๆ เพื่อจะได้แวะชมสถานที่น่าสนใจไปตามทางเพื่อให้ถึงแม่แจ่มก่อนมืด การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปแม่แจ่มได้ 2 ทาง (รายละเอียดแนะนำการเดินทาง) คือไปตามถนนจอมทอง ฮอด แล้วเลี้ยวเข้าแม่แจ่มก่อนถึงแม่สะเรียง เส้นทางนี้ยาว 150 กม. อีกทางก็ไปทางจอมทองเหมือนกัน แต่เลี้ยวขึ้นดอยอินทนนท์ ก่อนเข้าอำเภอจอมทอง ขึ้นไปซักพักถึงด่านที่ 2 จะมีทางแยกซ้ายมือ อีก 22 กม. ก็ถึงแม่แจ่ม ทางนี้ สั้นกว่าเส้นทางแรกราว 30 กม. แต่ตรง 22 กม. นี้จะเป็นทางชัน แคบ และคดเคี้ยวหน่อย แต่ก็ขับสนุกดีครับ สำคัญคือไม่ควรประมาทครับ ขับช้าๆ ชมวิวไปด้วยสวยมากครับ ระวังผู้ใช้เส้นทางที่สวนไปด้วยนะ