เทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ ๑๘

เทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ ๑๘

วันนี้ได้รับเมลประชาสัมพันธ์งานเทศกาลผ้าตีนจก ที่แม่แจ่มแล้วยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเชิญชวนทุกท่านไปร่วมชมงานนี้ด้วยกัน ชาวบ้านแม่แจ่มมีชื่อเสียงอย่างยาวนานเรื่องการทอผ้าตีนจก มีลาย และเอกลักษณ์ในการทอของแม่แจ่มเอง ที่ได้ชื่อว่าสวยงามและปราณีตมาก ทั้งยังนำลายผ้าที่ทออย่างสวยงามไปดัดแปลงประกอบเข้ากับเสื้อ ย่าม หมอน ฯ ได้อย่างลงตัว ออกไปไม่ไกลนักจากตัวเมื่องแม่แจ่ม มีชุมชนชาวเขาอาศัยอยู่หลายชุมชน งานนี้ชาวเขาจะนำสินค้าเช่นผ้าที่ปักทอด้วยมือ และเครื่องประดับ มาแสดงและจำหน่ายด้วย ท่านที่มาชมงานนี้จะได้มาเที่ยวชมธรรมชาติที่งดงาม วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวแม่แจ่ม ชมการสาธิตวิถีชีวิตชนเผ่าในหุบเขาแม่แจ่ม การแสดงและจำหน่ายสินค้าสินค้าของชาวเขา งานจัดขึ้นวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ รายละเอียดของงานดังนี้ครับ กำหนดการเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ ๑๘ วันศุกร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ภาคกลางวัน เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป – การประกวดผ้าตีนจก