บ้านปางเกาะโฮมสเตย์ Ban Pang Koh Homestay

บ้านปางเกาะโฮมสเตย์ Ban Pang Koh Homestay

บ้านปางเกาะโฮมสเตย์
บ้านพักใจกลางธรรมชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่แตง โอบล้อมด้วยภูเขา ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และสายน้ำใส