วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาโครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Chiang Mai Digital Economy for Smart Tourism) ขึ้นที่ห้องคุ้มคำหลวง หอประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก ให้ผู้ประกอบการทางด้านท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังได้ฟรี

หัวข้อการสัมนา

หัวข้อ “Smart Chiangmai Smart Tourism” โดย ผศ. ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรได้พูดถึงการเกิดขึ้นและการเติบโตของอินเตอร์เน็ต ในขณะเดียวกันก็นำเสนอข้อมูลผู้ใช้งาน Application ยอดนิยมในปัจจุบันจากทั่วโลก โดยจะเห็นว่ามีผู้ใช้งาน Facebook มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาก็เป็น APP ของ Google Instagram  Amazon และ Apple App. เพื่อชี้ให้เห็นว่าการใช้งาน App ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตนั้นมีจำนวนมาก หลังจากนั้นจึงนำเสนอให้ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการทำการตลาด และในการดำเนินธุรกิจ  เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลและวางแผนในการเดินทาง ตามคำย่อว่า SoLoMo  So = Social  Lo = Location  Mo = Mobile

หัวข้อ “Digital Marketing” โดยคุณสุภาวดี ตันติยานนท์ Chief Executive Mullen Lowe Group Thailand

คุณเชาวภาค ศรีเกษม Chief Operating Office Mullen Lowe Group Thailand

ในเรื่องการทำ Digital Marketing ทางหอการค้าเชียงใหม่ได้เชิญวิทยากรมืออาชีพมาจาก บริษัท Lowe Group Thailand ท่านก็ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการนำ Social Media มาทำการตลาดทางด้านการท่องเที่ยว

ใจความสำคัญที่ท่านวิทยากรกล่าวถึงก็คือ

 • อนาคตอยู่ตรงหน้าท่านแล้ว
 • ประชากรบนโลกอินเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เช่นโทรศัพท์มือถือ
 • การเพิ่มขึ้นของ IoT (Internet of Thing) เป็นไปอย่างก้าวกระโดด
 • Social Media 1.0 (One-way Communication) ตายแล้ว, 2.0 ซึ่งเป็นแบบ2-way ก็ยังใช้ได้ แต่อนาคต 4.0 ต้องเป็นแบบ Always-on คือการเชื่อมต่อตลอดเวลาของทุกอุปกรณ์
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นแบบ SoLoMo  So = Social  Lo = Location  Mo = Mobile
 • Content is king เนื้อหาคือส่วนสำคัญที่สุดในการใช้สื่อสารกับลูกค้า

 

ภาคบ่าย

หัวข้อ “โอกาสทางการตลาด จากนักท่องเที่ยวจีน” โดยคุณกรวรรณ สังขกร  นักวิจัยพิเศษ (ชำนาญการ) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • วิทยากรบรรยายวันนี้เน้นไปที่นักท่องเที่ยวจีน เพราะปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่มีมากกว่า 50% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
 • 7 ประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน อันดับ 1 คือประเทศไทย
 • สินค้าของฝากยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน ตัวอย่างเช่น นมอัดเม็ด, ทุเรียนอบกรอบ, มะม่วงอบแห้ง, มาม่า, ยาหม่อง และ ยาอมตราตะขาบ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน ช่วงหนึ่งก็สร้างความโกลาหลให้กับนักศึกษาและอาจารย์ ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้จัดรถไฟฟ้านำนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวชมพร้อมไกด์นำทาง ก็แก้ปัญหาความโกลาหลลงได้

หัวข้อ “ธุรกรรมออนไลน์ สำหรับนักท่องเที่ยวจีน” โดย ดร.ธนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์บ่อมเพาะอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรได้พูดเรื่องการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวโดยเน้นไปที่นักท่องเที่ยวจีน เพื่อให้ผู้ประกอบการณ์ได้ทราบถึงการชำระค่าสินค้าแบบออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน Ali Pay ได้ร่วมกับ 7-11 รับชำระค่าสินค้าโดย Payment Platform ของ Ali Pay ได้แล้ว และกำลังขยายไปยังร้านค้าและธุรกิจอื่นๆ ต่อไป ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นก็กำลังเข้ามา

ผู้ให้บริการ Online Payment ของจีนอันดับต้นๆ ก็มี

 1. Baidu Wallet
 2. Ali Pay
 3. Wechat Pay

 

หัวข้อ “Travel Tech Startup” ร่วมพูดคุยกับ Take Me Tour ดำเนินรายการโดย ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันนี้ผู้จัดได้เชิญ Tech Startup เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรายหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวคือ TakeMeTour มาพูดให้ฟังเรื่องการดำเนินธุรกิจด้านนี้บนอินเตอร์เน็ต

เป็นการพูดคุยเรื่องแนวทางธุรกิจและแนะนำตัวของ CEO & Co-founder คุณ Taro ก็เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับวิถีแบบชาวบ้านที่บางรายการไม่มีในโปรแกรมทัวร์ของบริษัททัวร์ โดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและเลือกที่จะใช้เวลาในแต่ละที่ได้เอง ในราคาประหยัด แบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเล็กๆ

ในส่วนของผู้นำเที่ยว ที่ทางเว็บเรียกว่า Local Expert ก็จะได้ใช้เวลาว่างมาทำงาน ได้พบพื่อนใหม่ๆ ได้ฝึกภาษาที่ตัวเองชอบ และได้ท่องเที่ยวไปด้วย

สุดท้ายก็เป็นการตอบคำถาม ซึ่งคำถามหนึ่งที่ทางคุณ Taro ยังตอบไม่ชัดเจนนักคือ มีผู้ถามว่า Local Expert นี้ก็คือไกด์นำเที่ยว ซึ่งตามจริงแล้วต้องมีใบอนุญาตไกด์ แต่ในเว็บนี้คนที่ไม่มีใบอนุญาตก็เข้ามาทำงานได้ ถามว่าผิดหรือไม่? ในขณะที่ทางฝั่งไกด์อาชีพก็ได้ขึ้นมาตั้งคำถามให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในสายงานนี้ช่วยตอบว่าผิดหรือไม่เพื่อความชัดเจน… ยังไม่ได้รับคำตอบ จากทั้ง 2 ฝั่งครับ

 

Smart Chiangmai Smart Tourism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *