แปลงปลูกไม้ดอกและผัก “ม่วนสเตชั่น” อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, กุมภาพันธ์ 2560

Aga Agro Flower Festival, February 2017  A.Maetang  Chiangmai Province, THAILAND.

 

MUAN STATION

Muan Station 1
Muan Station 2
Muan Station 3
Muan Station 4
Muan Station 5
Muan Station 6
Muan Station 7
Muan Station 8
Muan Station 9
Muan Station 10
Muan Station 11
Muan Station 12
Muan Station 13
Muan Station 14
Muan Station 15
Muan Station 16
Muan Station 17
Muan Station 18
Muan Station 19

BB FARM

BB Farm 1
BB Farm 2
BB Farm 3
BB Farm 4
BB Farm 5
BB Farm 6
Muan Station 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *