วันนี้ได้รับเมลประชาสัมพันธ์งานเทศกาลผ้าตีนจก ที่แม่แจ่มแล้วยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเชิญชวนทุกท่านไปร่วมชมงานนี้ด้วยกัน

ชาวบ้านแม่แจ่มมีชื่อเสียงอย่างยาวนานเรื่องการทอผ้าตีนจก มีลาย และเอกลักษณ์ในการทอของแม่แจ่มเอง ที่ได้ชื่อว่าสวยงามและปราณีตมาก ทั้งยังนำลายผ้าที่ทออย่างสวยงามไปดัดแปลงประกอบเข้ากับเสื้อ ย่าม หมอน ฯ ได้อย่างลงตัว

ออกไปไม่ไกลนักจากตัวเมื่องแม่แจ่ม มีชุมชนชาวเขาอาศัยอยู่หลายชุมชน งานนี้ชาวเขาจะนำสินค้าเช่นผ้าที่ปักทอด้วยมือ และเครื่องประดับ มาแสดงและจำหน่ายด้วย

ท่านที่มาชมงานนี้จะได้มาเที่ยวชมธรรมชาติที่งดงาม วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวแม่แจ่ม ชมการสาธิตวิถีชีวิตชนเผ่าในหุบเขาแม่แจ่ม การแสดงและจำหน่ายสินค้าสินค้าของชาวเขา

งานจัดขึ้นวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ รายละเอียดของงานดังนี้ครับ

กำหนดการเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ ๑๘

วันศุกร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ภาคกลางวัน เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
– การประกวดผ้าตีนจก ผ้าทอมือ ย่ามพื้นเมือง
– การสาธิตกระบวนการผลิตผ้าทอตีนจก ผ้าพื้นเมือง และผ้าชาวเขา
– ร้านค้าจำหน่ายผ้าตีนจก
– การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและหัตถกรรมการแสดงดนตรีพื้นเมือง
– นิทรรศการของหน่วยงาน เช่น แพทย์แผนไทย กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ สินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) โครงการหลวง แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
– กาดมั่วคัวฮอม
– การสาธิตวิถีชีวิตชนเผ่าในหุบเขาแม่แจ่ม

ภาคกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
– การแสดงดนตรี ศิลปิน วิว จตุพร
– ชกมวยไทย
– มัจฉากาชาด

วันเสาร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ภาคกลางวัน เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
– ชมผลการประกวดผ้าตีนจกสวยงาม ประกวดย่ามพื้นเมือง
– ร้านค้าจำหน่ายผ้าตีนจก
– การสาธิตกระบวนการการผลิตผ้าทอตีนจก ผ้าพื้นเมือง และ ผ้าชาวเขา
– การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและหัตถกรรม การแสดงซอพื้นบ้าน
– นิทรรศการของหน่วยงาน เช่น แพทย์แผนไทย กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ สินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) โครงการหลวง แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
– กาดมั่วคัวฮอม
– การสาธิตวิถีชีวิตชนเผ่าในหุบเขาแม่แจ่ม

ภาคกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
– การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
– การแสดงดนตรีวงใหญ่ / น้องปฏิญญา
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง
– ชกมวยไทย
– มัจฉากาชาด

วันอาทิตย์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ภาคกาลางวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป
– พิธีเปิด สนามโรงเรียนบ้านเนินวิทยา
– ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี การประดับรถด้วยผ้าตีนจก
– การแข่งขันกลองหลวง
– ชมผลการประกวดผ้าตีนจกสวยงาม ประกวดย่ามพื้นเมือง ร้านค้าจำหน่ายผ้าตีนจก
– การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและหัตถกรรม การแสดงซอพื้นบ้าน
– นิทรรศการของหน่วยงาน เช่น แพทย์แผนไทย กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ สินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) โครงการหลวง แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
– กาดมั่วคัวฮอม
– การสาธิตวิถีชีวิตชนเผ่าในหุบเขาแม่แจ่ม

ภาคกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
– การแสดงดนตรีวงใหญ่ ศิลปิน ณัฐ กิติสาร
– การประกวดธิดาผ้าตีนจก
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง
– ชกมวยไทย
– มัจฉากาชาด
– ออกรางวัลสลากกาชาด

พบกันที่แม่แจ่ม ๔ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นี้นะครับ อากาศกำลังเ็ย็นสบาย เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนมากกกก

ดู การเดินทางไปแม่แจ่ม ได้ หรือตามลิ้งค์นี้ครับ

http://chiangmaismile.com/attraction/thai/maechaem.html

แนะนำที่พัก รีสอร์ท ในแม่แจ่ม และดอยอินทนนนท์

Navasoung Resort

Navasoung Resort

Location : อำเภอ แม่แจ่ม

Start From : 1,000 บาท

Detail & Rate
Include : VAT, ABF, Service

Touch Star Resort Inthanon

Touch Star Resort Inthanon

Location : ดอยอินทนนท์

Start From : 1,100 บาท
Detail & Rate
Include : VAT, ABF, Service

ที่พักทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ ตามลิ้งค์ครับ

http://chiangmaismile.com/hotels/north_hotels/chiangmai/chiangmai-hotel.html

เทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ ๑๘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *